DOBRE DOPASOWANIE

DOBRE FUNKCJONOWANIE

Aktualności

PORADNIK DLA RODZICÓW „GDY TWOJE DZIECKO ZACHOWUJE SIĘ INACZEJ…”

W ocenie normalności reagowania dziecka, rodzice zazwyczaj kierują się inicjatywą i utartymi przekonaniami społecznymi oraz rodzinnymi. W praktyce, tego typu konwencjonalna „wiedza” może okazać się zawodna i pomimo wnikliwej obserwacji, utrudnić trafne rozwiązanie niepokojących symptomów w zachowaniach dzieci. W rezultacie zdarza się, że rodzice mylnie interpretują zwykłą ciekawość podopiecznych jako przejaw dysfunkcji. Jednocześnie często ignorują alarmujące sygnały w reakcjach dziecka i klasyfikują je jako normę, nie podejmują pomocy i wsparcia. Może to prowadzić do poważnych problemów.

Dowiedz się czym są występujące u dzieci całościowe deficyty rozwojowe i jak obecna rzeczywistość może się do nich przyczynić.

Poradnik do pobrania

PRODUKT ZALECANY PRZEZ PTND – POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROLOGÓW DZIECIĘCYCH.

Logo: PTNDAnaliza i przegląd doniesień naukowych pozwala na rekomendowanie preparatu Revitanerw Junior w przypadku, kiedy stwierdzane są niedobory związków odpowiedzialnych za rozwój, prawidłowe działanie i ochronę układu nerwowego, szczególnie u dzieci w wieku późno przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym, u dzieci zdrowych oraz tych, u których stwierdzono problemy z koncentracją, pamięcią oraz niespecyficzne trudności szkolne.

Szczegóły

NIACYNA (WIT.B3, INACZEJ WIT.PP) – NAJNOWSZE DONIESIENIA

  • Jest jedną z witamin, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.
  • Powoduje wzrost aksonów i zwiększa elastyczność synaps neuronalnych w niedotlenionych komórkach mózgu.
  • Poprawia możliwości rehabilitacji u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
  • Jest jednym ze związków o działaniu neuroprotekcyjnym.
  • Zwiększa gęstość komórek nerwowych w korze mózgowej.
  • Wpływa na proces mielinizacji.
  • Obniża stężenie cholesterolu i trójglicerydów.
  • Rozszerza dotknięte miażdżycą naczynia krwionośne.
  • Łagodzi i ułatwia terapię szeroko pojętych zaburzeń zachowania u dzieci w wieku szkolnym (agresja wobec siebie i kolegów, nagłe wybuchy złości, niepokój, obniżenie nastroju, nadmierna aktywność).
  • Odgrywa rolę we wspomaganiu leczenia zaburzeń snu u dzieci i osób dorosłych (wielokrotne budzenie się w ciągu nocy).